Receptory kannabinoidowe

Receptory kannabinoidowe – grupa receptorów sprzężonych z białkami G, których ligandy znane są jako kannabinoidy. Dotychczas poznano dobrze ich dwa typy: CB1 i CB2; prawdopodobne jest istnienie również innych typów[1]. Są one częścią układu endokannabinoidowego.

Budowa

Każdy z receptorów obu typów składa się z pojedynczego łańcucha polipeptydowego z siedmioma hydrofobowymi domenami transbłonowymi TM I-TM VII, które przechodzą przez błonę komórkową.

Sekwencje białkowe CB1 i CB2 są w około 44% podobne[2]. Jedynie w regionach transbłonowych podobieństwo aminokwasów pomiędzy receptorami sięga w przybliżeniu 68%[3].

CB1

Receptory kannabinoidowe typu 1 występują głównie w rejonach mózgu takich jak móżdżek czy jądra podstawne. Oddziaływanie ligandów CB1 na komórki struktur związanych z kontrolą pobierania pokarmu czy regulacją odczuwania bólu przez receptory kannabinoidowe typu 1 wiąże się głównie z regulacją łaknienia, motywacji do jedzenia oraz odczuwania bólu.

CB2

Receptory kannabinoidowe typu 2 występują głównie w obwodowym układzie nerwowym. Oddziaływanie ligandów CB2 na komórki układu odpornościo­wego przez receptory kannabinoidowe typu 2 wiąże się głównie z regulacją procesów odpowiedzi immunologicznej.

 

Wikipedia źródła:

1.Ryberg E, Larsson N, Sjögren S, Hjorth S, Hermansson NO, Leonova J, Elebring T, Nilsson K, Drmota T, Greasley PJ. The orphan receptor GPR55 is a novel cannabinoid receptor. „British Journal of Pharmacology”. 152 (7), s. 1092–1101, 2007. Wiley-Blackwell. DOI: 10.1038/sj.bjp.0707460. PMID: 17876302

2.Munro S, Thomas KL, Abu-Shaar M. Molecular characterization of a peripheral receptor for cannabinoids. „Nature”. 365 (6441), s. 61–65, 1993. DOI: 10.1038/365061a0. PMID: 7689702.

3.Sylvaine G, Sophie M, Marchand J, Dussossoy D, Carriere D, Carayon P, Monsif B, Shire D, LE Fur G, Casellas P. Expression of Central and Peripheral Cannabinoid Receptors in Human Immune Tissues and Leukocyte Subpopulations. „Eur J Biochem.”. 232 (1), s. 54–61, 1995. DOI: 10.1111/j.1432-1033.1995.tb20780.x. PMID: 7556170.